Program

Program

Mandag 12. oktober

 • 08:00 Byens livsformer (2000) 1 av 7 Essayserie
 • 08:30 Arkitektur og medvirkning 1 av 3 Frokostmøter
 • 11:00 Participation and democracy in urban planning 1 av 5 Video series
 • 12:00 In conversation with forty-five degrees 1 of 4 Archive conversations
 • 12:00 Oslo In Action(s)
 • 15:00 En samtale om arkitekturkritikk 1 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 Digital byggeplassbefaring til ambisiøst ombruksprosjekt 1 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2000: After the underground 1 av 7 Interview series

Tirsdag 13. oktober

 • 08:00 Visjoner for hovedstaden (2003) 2 av 7 Essayserie
 • 11:00 Exhibiting Architecture 2 av 5 Video series
 • 12:00 In conversation with Will Jennings 2 of 4 Archive conversations
 • 15:00 En samtale om mangfold 2 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 Wohnprojekt Wien. Sustainable urban housing in Vienna 2 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2003: A cracked shadow 2 av 7 Interview series

Onsdag 14. oktober

 • 08:00 Culture of Risk (2007) 3 av 7 Essayserie
 • 08:30 Bolig og bokvalitet 2 av 3 Frokostmøter
 • 11:00 Education in the Oslo Architecture Triennale 3 av 5 Video series
 • 15:00 En samtale om å bo 3 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 Ombruk! Men hvordan? 3 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2007: A greater risk? 3 av 7 Interview series

Torsdag 15. oktober

 • 08:00 Man Made (2010) 4 av 7 Essayserie
 • 11:00 Empty buildings 4 av 5 Video series
 • 15:00 En samtale om ombruk og klima 4 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 In conversation with: The Curators 3 of 4 Archive conversations
 • 20:00 Fragment 2010: Groruddalen + 10 4 av 7 Interview series
 • 20:00 Jubileumsfest Avlyst

Fredag 16. oktober

 • 08:00 Bak den grønne døren (2013) 5 av 7 Essayserie
 • 08:30 Arkitektur og klima 3 av 3 Frokostmøter
 • 11:00 Home and Belonging 5 av 5 Video series
 • 12:00 In conversation with Mies. TV 4 of 4 Archive conversations
 • 18:00 Tomrommene i byen 4 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2013: Like a picnic 5 av 7 Interview series

Lørdag 17. oktober

 • 08:00 Etter tilhørighet (2016) 6 av 7 Essayserie
 • 18:00 Reprise av filmen Selling Dreams 5 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2016: Architecture with a conscience 6 av 7 Interview series

Søndag 18. oktober

 • 08:00 Nok: Arkitektur og nedvekst (2019) 7 av 7 Essayserie
 • 12:00 Barnas arkitekturdag 2020
 • 18:00 Reprise av filmen Landscape healing 6 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2019: The theatre of deconstruction 7 av 7 Interview series

Mandag 12. oktober 08:30-10:00 Deichman Tøyen

Frokostmøte: Arkitektur og medvirkning

1 av 3 Frokostmøter

Nils de Bruin Brev

I samarbeid med Deichman Tøyen

Medvirkning og medbestemmelse blir stadig viktigere når byen skal utvikles. Men vet vi nok om hva som skal til for å sikre gode medvirkningsprosesser? Hvilke metoder fungerer, og ikke minst, hvordan sikrer vi at innbyggernes innspill faktisk blir brukt?

Se frokostmøtet i opptak i bildet over, eller på YouTube.

PROGRAM:

Velkommen
v/Ane Solberg Nydal, Deichman Tøyen og Hanna Dencik Petersson, OAT.

Hvorfor er det viktig å snakke om medvirkning i arkitektur og byplanlegging?

v/ Gro Sandkjær Hansen, forsker, NIBR.

Tre eksempler på initiativer og prosjekter: Hvordan organiserer de seg? Hvilke metoder er i bruk, hva fungerer og hva er utfordrende?:


Nedenfra og Tøyen boligbyggelag

Hvordan bidra til mer demokratisk deltagelse og hvilke verktøy kan vi bruke for at flere skal få mulighet til å delta i medvirkningsprosesser?
v/ Ole Pedersen, gründer og styreleder i Tøyen boligbyggelag.

Medvirkning i stor skala.

Hvordan kan innbyggerne involveres i store og langsiktige prosjekter knyttet til utvikling av nye områder?
v/ Aga Skorupka, Rodeo arkitekter.

Områdeløft Grønland og Tøyen

Hvordan jobber kommune med medvirkning? Hvilke metoder er i bruk og hvordan kan man sikre at innspill blir tatt med allerede i en tidlig fase av planprosesser?
v/ Lisbeth Meidell, Områdeløft Grønland og Tøyen.


Samtale etterfulgt av spørsmål fra publikum

Moderert av: Even Smith Wergeland, førsteamanuensis ved Institutt for form, teori og historie, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

I denne frokostmøteserien løfter vi frem tre utvalgte temaer som har preget både Oslo og triennalen gjennom årene: medvirkning, bolig og bokvalitet, og klima. Samarbeidspartnere for de tre frokostmøtene er Deichman Tøyen, Oslo arkitektforening og Klimahuset ved Naturhistorisk museum.

Det fysiske arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.