Program

Program

Mandag 12. oktober

 • 08:00 Byens livsformer (2000) 1 av 7 Essayserie
 • 08:30 Arkitektur og medvirkning 1 av 3 Frokostmøter
 • 11:00 Participation and democracy in urban planning 1 av 5 Video series
 • 12:00 In conversation with forty-five degrees 1 of 4 Archive conversations
 • 12:00 Oslo In Action(s)
 • 15:00 En samtale om arkitekturkritikk 1 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 Digital byggeplassbefaring til ambisiøst ombruksprosjekt 1 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2000: After the underground 1 av 7 Interview series

Tirsdag 13. oktober

 • 08:00 Visjoner for hovedstaden (2003) 2 av 7 Essayserie
 • 11:00 Exhibiting Architecture 2 av 5 Video series
 • 12:00 In conversation with Will Jennings 2 of 4 Archive conversations
 • 15:00 En samtale om mangfold 2 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 Wohnprojekt Wien. Sustainable urban housing in Vienna 2 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2003: A cracked shadow 2 av 7 Interview series

Onsdag 14. oktober

 • 08:00 Culture of Risk (2007) 3 av 7 Essayserie
 • 08:30 Bolig og bokvalitet 2 av 3 Frokostmøter
 • 11:00 Education in the Oslo Architecture Triennale 3 av 5 Video series
 • 15:00 En samtale om å bo 3 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 Ombruk! Men hvordan? 3 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2007: A greater risk? 3 av 7 Interview series

Torsdag 15. oktober

 • 08:00 Man Made (2010) 4 av 7 Essayserie
 • 11:00 Empty buildings 4 av 5 Video series
 • 15:00 En samtale om ombruk og klima 4 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 In conversation with: The Curators 3 of 4 Archive conversations
 • 20:00 Fragment 2010: Groruddalen + 10 4 av 7 Interview series
 • 20:00 Jubileumsfest Avlyst

Fredag 16. oktober

 • 08:00 Bak den grønne døren (2013) 5 av 7 Essayserie
 • 08:30 Arkitektur og klima 3 av 3 Frokostmøter
 • 11:00 Home and Belonging 5 av 5 Video series
 • 12:00 In conversation with Mies. TV 4 of 4 Archive conversations
 • 18:00 Tomrommene i byen 4 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2013: Like a picnic 5 av 7 Interview series

Lørdag 17. oktober

 • 08:00 Etter tilhørighet (2016) 6 av 7 Essayserie
 • 18:00 Reprise av filmen Selling Dreams 5 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2016: Architecture with a conscience 6 av 7 Interview series

Søndag 18. oktober

 • 08:00 Nok: Arkitektur og nedvekst (2019) 7 av 7 Essayserie
 • 12:00 Barnas arkitekturdag 2020
 • 18:00 Reprise av filmen Landscape healing 6 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2019: The theatre of deconstruction 7 av 7 Interview series

Essayserie: OAT i 20 år

Hvert av essayene i denne serien er dedikert én av de syv utgavene av triennalen tilbake til 2000. Kuratorene og initiativtagerne for de syv triennalene er invitert til å reflektere over datidens ideer, spørsmål og forventninger sett fra dagens perspektiv. Serien er et samarbeid med Arkitektur N og tekstene vil også bli publisert i tidsskriftet. // Each essay in this series is dedicated to one of the triennale editions back to 2000. The curators and initiators behind the seven editions are invited to reflect on the ideas, questions and expectations of the work they did then, from today's perspective. The series is a collaboration with Arkitektur N.

Behind the green door

I dette essayet reflekterer Rotor over temaet for triennalen i 2013, «Bak den grønne døren», og hvilken betydning triennalen har hatt for fagdiskusjonen knyttet til bærekraft og eget virke. Rotor var kuratorer for 2013-triennalen. In this essay, Rotor reflects on the theme of the triennial in 2013, "Behind the green door", and the significance OAT has had for the both the discussion on sustainability and for their own work. Rotor were the curators of the triennale in 2013.

Av Rotor ved Lionel Devlieger

5 av 7 Essayserie

LYS342913 OAT19 081 original

Med 2019-utgaven av triennalen friskt i minnet, reflekterer kuratorteamet over sin ambisjon med triennalen, og hvordan arkitektur- og byutviklingsfagene kan og må respondere på klimakrisen. With the last edition of the triennale fresh in mind, the curatorial team of 2019 reflects on their ambitions for the triennale and how architecture and urban development can and must respond to the climate crisis.

Av Cecilie Sachs-Olsen and Matthew Dalziel

7 av 7 Essayserie