Program

Program

Mandag 12. oktober

 • 08:00 Byens livsformer (2000) 1 av 7 Essayserie
 • 08:30 Arkitektur og medvirkning 1 av 3 Frokostmøter
 • 11:00 Participation and democracy in urban planning 1 av 5 Video series
 • 12:00 In conversation with forty-five degrees 1 of 4 Archive conversations
 • 12:00 Oslo In Action(s)
 • 15:00 En samtale om arkitekturkritikk 1 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 Digital byggeplassbefaring til ambisiøst ombruksprosjekt 1 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2000: After the underground 1 av 7 Interview series

Tirsdag 13. oktober

 • 08:00 Visjoner for hovedstaden (2003) 2 av 7 Essayserie
 • 11:00 Exhibiting Architecture 2 av 5 Video series
 • 12:00 In conversation with Will Jennings 2 of 4 Archive conversations
 • 15:00 En samtale om mangfold 2 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 Wohnprojekt Wien. Sustainable urban housing in Vienna 2 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2003: A cracked shadow 2 av 7 Interview series

Onsdag 14. oktober

 • 08:00 Culture of Risk (2007) 3 av 7 Essayserie
 • 08:30 Bolig og bokvalitet 2 av 3 Frokostmøter
 • 11:00 Education in the Oslo Architecture Triennale 3 av 5 Video series
 • 15:00 En samtale om å bo 3 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 Ombruk! Men hvordan? 3 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2007: A greater risk? 3 av 7 Interview series

Torsdag 15. oktober

 • 08:00 Man Made (2010) 4 av 7 Essayserie
 • 11:00 Empty buildings 4 av 5 Video series
 • 15:00 En samtale om ombruk og klima 4 av 4 Arkitekturpodden
 • 18:00 In conversation with: The Curators 3 of 4 Archive conversations
 • 20:00 Fragment 2010: Groruddalen + 10 4 av 7 Interview series
 • 20:00 Jubileumsfest Avlyst

Fredag 16. oktober

 • 08:00 Bak den grønne døren (2013) 5 av 7 Essayserie
 • 08:30 Arkitektur og klima 3 av 3 Frokostmøter
 • 11:00 Home and Belonging 5 av 5 Video series
 • 12:00 In conversation with Mies. TV 4 of 4 Archive conversations
 • 18:00 Tomrommene i byen 4 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2013: Like a picnic 5 av 7 Interview series

Lørdag 17. oktober

 • 08:00 Etter tilhørighet (2016) 6 av 7 Essayserie
 • 18:00 Reprise av filmen Selling Dreams 5 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2016: Architecture with a conscience 6 av 7 Interview series

Søndag 18. oktober

 • 08:00 Nok: Arkitektur og nedvekst (2019) 7 av 7 Essayserie
 • 12:00 Barnas arkitekturdag 2020
 • 18:00 Reprise av filmen Landscape healing 6 av 6 Åpen mik
 • 20:00 Fragment 2019: The theatre of deconstruction 7 av 7 Interview series

Onsdag 14. oktober 08:30-10:00 Arkitektenes Hus

Frokostmøte: Bolig og bokvalitet

2 av 3 Frokostmøter

OAT utstillingsdoku 35

I samarbeid med Oslo arkitektforening

Hvordan vi bor er viktig for både for helse, trivsel og trygghet. Hva skal til for at disse behovene blir prioritert i en markedsstyrt boligutbygging? Hva kjennetegner en god bolig, og hvordan sikrer vi tilgang til kvalitet for flest mulig?

Se frokostmøtet i opptak i bildet over, eller på YouTube.


PROGRAM:

Velkommen
v/ Arne Reisegg Myklestad, OAF, og Hanna Dencik Petersson, OAT.

Boligsituasjon i Oslo og hvordan den har forandret seg i et historisk perspektiv.
v/ Ketil Moe, arkitekt og forfatter.

Boligkvalitet – hva kjennetegner en god bolig og et godt sted å bo?
v/ Cathrine Vigander, arkitekt, partner i ELEMENT arkitekter AS.

Hva skal til for å få til en boligutvikling der både arkitektoniske kvaliteter, boligetterspørsel og helhetlig planlegging tas hensyn til? Og hva bør markedets rolle være?
v/ Hannah Gitmark, forfatter og fagsjef i Tankesmien Agenda.

Hvordan kan og bør utbyggerne bidra til bedret boligkvalitet? Og at en god bolig ikke blir et privilegium?
v/ Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Hva er kommunens rolle i boligutviklingen? Og hva gjøres for å sikrer at alle får tilgang til god bokvalitet?
v/ Øystein Sundelin, leder av Byutviklingsutvalget.

Samtale etterfulgt av spørsmål fra publikum
Moderert av Torbjørn Tumyr Nilsen, journalist i Arkitektnytt.

I denne frokostmøteserien løfter vi frem tre utvalgte temaer som har preget både Oslo og triennalen gjennom årene: medvirkning, bolig og bokvalitet, og klima. Samarbeidspartnere for de tre frokostmøtene er Deichman Tøyen, Oslo arkitektforening og Klimahuset ved Naturhistorisk museum.

Det fysiske arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.